Meeskond

IMRE RAMMUL

Psühhiaater-seksuoloog

Imre Rammul on lõpetanud Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna ravi erialal 1986. aastal,

ning pärast kirurgia subordinatuuri psühhiaatriks spetsialiseerunud legendaarne tohter.

1988 aastal septsialiseerunud seksuoloogia erialal ning töötanud üle 25 aastapsühhiaater-seksuoloogina.

Ta on veerand sajandit pidanud loenguid mitmetes kõrgkoolides, juhatanud  Tartu psühhiaatriahaiglas

narkoloogiaosakonda. Töötanud Seksuaaltervise kliinikus ning oma ema Helvi Rammuli rajatud Arstlikus

Perenõuandlas nii psühhiaater-seksuoloogina kui ka osakonna- ja kliinikujuhatajana. Aastatuhande alguse

esimese viisaastaku oli Dr. Rammul PERHi Psühhiaatriakliiniku juhataja Seewaldis. Ta on olnud võtmeisikuks

seksuaaltervisega tegelevates ühingutes–organisatsioonides, olnud (kaas)autoriks mitmetes seksuaaltervist

käsitlevates õpikutes ja raamatutes, avaldanud arvukalt oma tegevusvalkondi puudutavaid artikleid. Muuhulgas

olnud kaasatud ka mitmete meditsiinialaste õigusaktide, koolide inimeseõpetuse programmi , kliinilise seksuoloogia

erialastandardite ning seksuaalkurjategijate ravijuhise väljatöötamisel. Viimastel aastatel töötab Dr. Rammul taas

Arstliku perenõuandla juhatajana ja samas ka psühhiaater-seksuoloogina, olles ühtlasi MTÜ Eesti Abikeskused

juhatuse esimees. Ülalnimetatud MTÜ ja asutuse juhtimisel  toimib Perearsti nõuandetelefon (tel. 1220),

lasteabi ja kadunud laste telefon.  Samuti on  dr. Rammul juhtinud Tallinna Linnavolikogu Sotsiaalkomisjoni.

AHTI KALLIKORM

Endokrinoloog

MARET REISMAN

Psühholoog

KRISTEL KRAAS

Psühholoog

IRINA POGORELOVA

Psühhoterapeut