Autori perenouandla postitused

08.02.2015

17.12.14 kirjutasid Moldova Vabariigi töö-, sotsiaalkaitse- ja pereküsimuste minister pr Valentina Buliga,

Rahvusvahelise Keskuse La Strada president pr Daniela Misail-Nichitin ja MTÜ Eesti Abikeskused

esindaja Tanel Mätlik alla koostöömemorandumile, millega toetatakse lasteabitelefoni 116 111 teenuse

rakendamist Moldovas. Kuna Eestil on lasteabi telefoni 116 111 rakendamise kogemus olemas juba 2009.aastast,

siis saab Eesti, MTÜ Eesti Abikeskused kaudu, anda oma panuse laste ja noorte mureküsimuste lahendamiseks

telefoninõustamise abil Moldovas.